Nu spelar orrarna på mossen

En av vårens stora begivenheter för många naturintresserade är orrspelet. Om man är på plats en tidig vårmorgon kan man, förutom orrarnas ibland dramatiska  sammandrabbningar, även få många andra upplevelser. Just nu är det full fart på spelet vid traktens mossar.

 

På gång i Naturen



Här syns den relativt vanliga åkergrodan som man kan se i stort antal vid större och mindre vattensamlingar. Den blå lekdräkten försvinner efter parningssässongen. Just nu är det gott om spelande åkergrodor i hela länet.

På våren finner man groddjur på blöta ställen. Vissa arter är mer kräsna än andra i sitt val av lekplats, till exempel stinkpaddan, som gärna vill ha sandiga ställen eftersom den gräver mycket. Den sällsynta lövgrodan behöver rent och varmt vatten i närheten av lövträd eller buskar. Kärr och dammar av varierande storlek är populära tillhåll för alla groddjur. Där finns gott om föda i form av insekter, deras larver och andra smådjur, vilket ger grodornas yngel goda förutsättningar för att överleva. Likt åkergrodan kan man även finna vanlig groda och vanlig padda vid likartade ställen. Vid leken klänger sig hanen fast på honan som släpper sin rom i vattnet varvid hanen befruktar den.

Imse vimse spindel

Kärrspindeln på bilden ser betydligt farligare ut än den är


Arvid Larsson i Getamåla undrar vad det är för några stora, 30-50 mm mellan "tårna", spindlar som huserar i hans lite fuktiga källare?

Ganska så säkert är det den vanliga kärrspindeln som han har i källaren. Den kan bli ganska välväxt och är vår största spindel. Det är vanligt att den trivs i fuktiga utrymmen men är även vanlig vid stillastående vatten. Om ni ger er ut för att kika på åkergrodorna så kommer ni kanske också att få se någon kärrspindel som jagar på vattenytan.

Inga fasettögon som insekterna

Spindlarna liknar insekterna i många avseenden, men det finns också många skillnader dem emellan. Vad är då utmärkande för en spindel? Spindeln har fler ben än insekten, nämligen 8 i jämförelse med insekternas 6. Benen har flera  viktiga funktioner. De är bevuxna med två olika

 typer av hår, dels långa smala hår som känner av luftrörelser och ljud, dels mycket korta trubbiga hår som är öppna i toppen. De senare tar emot ämnen i luften och används för att kontrollera kvalitén på bytet och för att känna igen det motsatta könet. Spindeln har, i motsats till insekterna, inga fasettögon (ögon bestående av ett komplex av "småögon"), utan för det mesta  ungefär åtta frisittande ögon, vilka är utplacerade över framkroppen.

Kärrspindeln är vanlig i fuktiga miljöer

Från Astrid i Talleryd kommer följande fråga:

Bakom vårt hus finns en översvämmad äng. I år håller där till en vadarlik fågel som har väldigt ljudliga läten för sig. Den är vit på magen och har svarta vingundersidor. Vad kan det vara?

Astrid Svensson, Talleryd

Precis som Astrid säger så är det förmodligen en vadarfågel, nämligen en skogssnäppa. Det är en av de vanligaste vadarna och finns både i inlandet och vid kusten. En översvämmad äng eller ett litet skogskärr och t.o.m. ett vattenfyllt dike är tillräckligt för att den ska trivas. När man ser den spela eller varna lägger man märke till den kontrastrika undersidan i svart och vitt. Ser man den stående som på bilden är den väldigt lik andra vadare som t.ex. grönbena men när den flyger är den omisskännlig.


Skogsnäppan kan hittas i både större och mindre
sjöar och kärr.
  Text och foto: Tony Svensson/Pelicanfoto