Trollsländor - Insektsvärldens eleganter

Solen står högt på himlen och vattnet glittrar som miljoner små speglar mellan bestånden av grovvuxen kaveldun. I bland river vinden upp små rutmönster som jagar fram över den annars ganska stilla vattenytan. Om man är uppmärksam och inte bara sluter ögonen för att njuta av solens värmande strålar på ögonlocken, kan man lägga märke till små glänsande varelser som far fram och åter över vattenytan. Det är trollsländorna som visar upp sin fantastiska manövrerings-förmåga i sin jakt på föda.

Tre grupper sländor

Man brukar dela upp trollsländorna i Sverige i tre grupper: Jungfrusländor, flicksländor och äkta trollsländor. Jungfrusländorna är metallglänsande sländor med färgade vingar och de fladdrar nästan som en fjäril. Det finns bara två arter i Sverige och de håller ofta till vid bäckar och annat  rinnande vatten där strandvegetationen är rik. Flicksländorna är lite mindre och spädare och har vattenklara vingar som inte ger ett så iögonfallande intryck under flykten. Dessa är betydligt vanligare än jungfrusländorna och man finner dem vid var och varannan sjö. Det finns arter i flera olika färger, men vanligast är att hannarna är blå med svarta teckningar. Honorna har oftast liknande teckningar fast i brungrönt. Ofta hänger dessa små sländor i något strå av vass eller säv med vingarna bakåtfällda och flyger upp när man kommer klampande genom vattnet. Vingarna håller de liksom jungfrusländorna bakåtfällda över ryggen när de sitter.

Hona av fyrfläckig trollslända (Libellula quadrimaculata).En  bra könskaraktär på alla sländor är att honorna har sinoftast väl synliga könsöppning på det nionde av bakkroppens tio segment, medan hannen har sitt parningsorgan på undersidan av det andra och tredje segmentet - alltså ganska centralt på kroppen.

 

I närheten av vatten

Sländor ser man oftast i närheten av vatten. Det förklaras av att dessa djur långt i från hela sitt liv är sländor. Liksom myggor lever sländorna första delen av sitt liv under vattenytan och denna del är dessutom den största. Många av de större trollsländearterna tillbringar ett par år som larver, men det är inte larver av normal betydelse. Trollsländor genomgår ingen metamorfos som fjärilar utan larven är redan från starten ganska lik den vuxna sländan. Under tiden som sländan sedan växer ömsar den skinn och varje larv stadium blir mer och mer likt en färdig slända. På de sista larvstadierna kan man till och med tydligt se anlag till vingar.

Hanne av fyrfläckig trollslända (Libellula quadrimaculata). Sländor är måna om att fånga upp solvärmen och sitter därför med vingarna ungefär rakt ut från kroppen på något solexponerat ställe.

 

Text: Mats Jonasson &
         Thomas Jönsson

Foto:
Tony Svensson

Efter parningsakten behåller hannen sitt grepp om honan med sin bakkroppstång, ledsagar henne till en lämplig ägg läggningsplats och bevakar åtminstone en del av äggläggningen såsom bildens flickslända (Ischnura  elegans).