Bilder och artlista - Lesbos 2011

 
Gulärla av rasen feldegg

Kornsparv
 

Hane av mindre sumphöna


Rallhäger
 
Ortolansparv

Rödnäbbad trut
 
Svarthakad sångare

Svarthuvad sparv
 
Purpurhäger

Medelhavsstenskvätta
 
Vitvingad tärna

Blåtrast
 
Halsbandsflugsnappare samt silkeshäger till höger.
 


Minervauggla vid Ipsilou


Sträckande flamingoer vid Petra

  Artlista HÄR