Sommarhalvårets följeslagare -

Fjärilarna

Påfågelögat är en av våra mest beundrade fjärilar och syns ofta i trädgårdar och klöverfält

 Från de små snabbflygande smygarna och visslarna till de stora segelflygande papilioniderna med klara och fantastiska färger. Överallt stöter vi på dem och sedan urminnes tider har fjärilar varit till glädje för människor och betraktats som vackra följeslagare till den ljusa tiden på året.

Redan tidigt på våren i snösmältningen kan man se de första fjärilarna, de arter som tillbringar vintern under barken på ett träd, något uthus eller bara i något tillräckligt skyddat lingonris. Dessa årets första fjärilar väcks till liv av starka solstrålar, vilket ibland leder till att man kan få se dem mitt i vintern när solen lyser ovanligt starkt. I Sverige har vi  bland de övervintrande fjärilarna välkända representanter som citronfjäril och påfågelöga. Ett annat sätt att klara övervintringen finner vi hos den vackert röd-svart-vita amiralen. När det börjar dra ihop sig till vinter här i Sverige flyttar en del av populationen söderut, precis som våra flyttfåglar. De som stannar dukar under för kung Bores hårda nypor. De flesta av våra fjärilar övervintrar dock som puppa. Äggen läggs på sommaren och när larven kläckts hinner den lagom äta sig fet på sin värdväxt och förpuppa sig in­nan vinter kylan sätter in.  Som puppa gör den sedan inte mycket under vintern, men så snart vårvärmen gör sig gällande sätter omvandlingen till fullvuxen insekt igång.

Specialiserade på en växtart
Tiden för kläckningen varierar mellan olika arter och den tid under vilken en fjäril uppträder brukar man kalla dess flygtid. Hos en del arter är flygtiden förlängd genom att arten uppträder i två eller tre generationer under en sommar. Annars bestäms flygtidens längd av hur lång tid fjärilen klarar av att flyga, innan den bokstavligt talat slits ut om inte frosten gjort slut på pinan innan dess.

De flesta fjärilar är mer eller mindre starkt knutna till en bestämd miljö. Detta beror på att varje fjärilsarts larver är specialiserade på att växa upp på endast en växtart eller grupp av arter. Kålfjärilens larver lever t.ex. på kål och nässelfjärilens på nässlor. Miljöhundenheten tillsammans med flygtiden leder till att varje plats och varje tid har sin egen speciella uppsättning fjärilar.   Citronfjärilen är en av de arter som
   övervintrar i vårt land


De skirt blå och eleganta blåvingarna tillhör några av sommarängens vanligaste fjärilar


I slutet av sommaren flyger amiralerna söderut.

Text: Thomas Jönsson
Foto: Tony Svensson