I början på augusti kan man se många törnskator i kustlandskapen. Årets ungar är nu flygga och flyttningen har börjat så smått. På bilden en ung törnskata.


Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.