Varje år ringmärks tusentals fåglar på Torhamns fågelstation. Så här års blir det en hel del sångare i slöjnäten. På bilden syns härmsångare och lövsångare, som ju är landets vanligaste fågel.


Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.