I området kring Vieskär är det extremt grunt vatten. Här kunde inte ens vi ta oss fram utan fick vada ett hundratal meter. Området ligger ändå ett par kilometer ut från land.


Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.