I början på augusti är det gott om vadare längs våra kuster. Här syns den lilla spovsnäppan, fortfarande i full sommardräkt. På vår tur såg vi ca 10 olika vadararter.


Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.