Här på Varö i Karlskrona östra skärgård kunde vi pusta ut efter en småjobbig paddling inifrån Karlskrona. Naturskönt så det förslår likt många andra ställen här i en av Sveriges vackraste skärgårdar. Ett rikt fågelliv gör att ön är fredad under häckningstid.


Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.