På kvällen kunde vi från Jordö beskåda när segelbåtarna kom in ifrån havet med en kraftig dimma i ryggen.

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.