På Tärnö, längst ut i Karlshamns skärgård, kunde vi avnjuta ett mellanmål värdigt två semesterpaddlare på tur genom Sveriges vackraste landskap.

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.