Jensen njuter av stilla hav, härlig kvällssol och, som jag misstänker, en påse torrostade jordnötter som sades ha försvunnit?

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.