Utanför Listers huvud började molnen torna upp sig en aning. Inifrån land drev de mörka åskmolnen sakta ut mot havet. Vi klarade oss dock med bara någon lätt skur innan solen åter tog överhanden och molnen löstes upp - typiskt sommarväder längs kusten.

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.