Vid Valjeviken packade vi kanoterna för att kunna påbörja färden från väst till öst längs blekingekusten. Tony ser här lite bekymrad ut då packutrymmet inte verkar att räcka till. Det löser sig dock efter att sovsäckspåsen placerats ovan däck bakom sittbrunnen.

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.