Höststämning på Torhamns udde

I väntan på ett större höstalbum kommer här lite smakprov på typiska höstarter som rödstrupig piplärka och lappsparv. Just nu är det gott om dessa arter som tillsammans med sädesärlor och gulärlor söker proviant på strandängarna. Har man tur kan man även få se ganska utfärgade vuxna individer så här i början på hösten.


Likt de rödstrupiga piplärkorna kan man även se lappsparvar i olika dräkter.


Den rödstrupiga piplärkan känns bl.a. igen på sina guldfärgade hängslen på ryggen.


Allehanda småkryp hittas i tången och i gräset och dyn.


Även mer praktfulla fåglar i mer utfärgad dräkt ses.


Gulärlor och sädesärlor ses i stora antal på strandängarna just nu i september.