Bändelfrossa på Torhamn

Bändelkorsnäbbarna går till i Blekinge i sin jakt på mat som till största del verkar bestå av rönnbär. På Torhamns udde kunde under lördagen beskådas en liten flock på 7-8 individer som frekvent besökte rönnarna i jakt på mat. Ibland uppträdde de i en artren flock och ibland fanns också några mindre korsnäbbar med och festade i favoritrönnen. Under de senaste veckorna har vanliga korsnäbbar och bändelkorsnäbbar besökt udden och snurrat runt. En del flockar har sträckt ut över havet medan andra har fegat och stannat i land och ätit upp sig. Även i Sibbaboda var det under lördagen väldigt gott om korsnäbb. Någon enstaka bändel kunde höras men de fåglarna jag kunde se på nära håll var mindre korsnäbb med reservation för några exemplar som var svårbestämda och skulle kunna vara större. Här kommer lite bändel från Torhamn i lite olika dräkter. Vissa är riktiga ruggugglor och ger kanske inte den annars så vackra bändelkorsnäbben riktig rättvisa.