Här kommer ytterligare en laddning nattaktiva insekter och spindlar


Grön vårtbitare


 


Buskfly


Korsspindel


Psiaftonfly

Ännu fler nya nattbilder HÄR


Foto: Tony Svensson

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.