Här kommer några bilder på nattlevande fjärilar av lite olika slag


Dagfjärilsmätare


Gräsulv


Gul tigerspinnare


Gul tigerspinnareLigustersvärmare


Mindre snabelsvärmare


Näbbspinnare


Rostvinge


Tallsvärmare


Ekordensfly


Barrskogsnunna


Foto: Tony Svensson

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.