Här kommer några bilder från Sandhamns hamn på en ung havsörn som lyckas ta ett byte - en svärta.

Jagande havsörn - Sandhamn, Blekinge
Foto: Tony Svensson

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.