Marsmorgon vid Grangölen - Salskrake

Årets första besök vid Grangölen gav en hel del. Knipor och krickor hade anlänt och satt igång vårens spel. Vid besöket hade gölen varit isfri ett par dagar. Höjdpunkten blev ett salskrakspar som passade på att rasta här på sin flytt norrut. De blev dock ganska snabbt ivägjagade av de aggressiva kniporna.


Foto: Tony Svensson

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.