Ejder - Uttorp, Sturkö
Årets vårsträck av änder och gäss har redan kommit igång. Idag, den 12:e mars,
flög en hel del ejder och lite annat smått och gott.


Foto: Tony Svensson

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.