Getingspindel

Första gången jag ser en getingspindel.
Verkligen kul att få fotografera en sådan häftig art! (Tack Filip)

Foto: Tony Svensson

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.