Högasands naturreservat - Kristianopel

Denna bild är fotograferad med s.k. HDR-teknik. Det innebär att man, med speciell programvara, kombinerar flera bilder, med olika exponeringar, av samma motiv. Vinsten i detta är att man får ett bredare exponeringsomfång och inte tappar täckning i hög- eller lågdagrar.


Foto: Tony Svensson

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.