Knubbsäl - Olsäng, Blekinge

Ute vid Olsäng i ostligaste Blekinge finns en knubbsälskoloni. Ett 30-tal ganska orädda djur huserar här året om. När man går fram till strandkanten hoppar de ofta i vattnet och simmar nyfiket nära stranden.


Foto: Tony Svensson

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.