Krickor - Grangölen, Blekinge
För första gången fick jag se hur krickornas spel såg ut! Genom att höja stjärten och vingarna lät de sina färgglada fjädrar synas ordentligt.


 


Foto: Tony Svensson

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.