Större dagsvärmare
Den större dagsvärmaren besökte äntligen min trädgård. Efter ett otal rapporter om arten hade den till slut den goda smaken att besöka mina budlejor 8/9
 

 

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.