Bergsångare
Den 9:e september fångades en bergsångare på Torhamns fågelstation. Fågeln är mycket sällsynt i Sverige och hör normalt hemma i trakterna kring Pyrenéerna.

 

 

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.