Sandödla

Vid sökande efter hasselsnok i Hallarums naturreservat hittade vi i stället tre
stycken sandödlor. Detta var den hanne som poserade villigt för oss.

 

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.