Skärpiplärka

Skärpiplärkan är en av de få tättingar som häckar på Utklippan.

 

 

 


 

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.