Vy från fyren
Ute på skären i söder finns en gråsälkoloni med dryga hundratalet djur.

 


 

 

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.