Vy från fyren
Vy från fyren på Södraskär. Som synes är det gott om seglare på besök i gästhamnen på Norraskär.

 


 

 

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.