Ejderhona med ungar

På ögruppen häckar ejdern rikligt i maj månad. Ungarna på bilden är nu näst intill fullvuxna.
 

 

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.