Citronfjäril

Här är en citronfjäril som suger nektar från en tistel. Den vanligaste fjärilen på ön denna tiden är dock amiralen (som inte ville vara skarp på bilderna)
 

 

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.