Silltrut

Förr fanns på Utklippan en av Östersjöns största silltrutskolonier. Idag häckar här enstaka par.

 

 


Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.