Tromtö naturreservat - Blekinge

På de grövre bokarna, samt på omkullfallna träd, växer tickor av olika slag.

 

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.