Kartfjäril
Kartfjärilen påträffades först 1982 i Sverige.
Sedan dess har den blivit allt vanligare i sydligaste Sverige

 

 

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.