HDR-Teknik

 
HDR-teknik innebär att man, ofta med hjälp av särskild programvara, slår ihop flera bilder med olika exponeringar till en. Härigenom får man ett betydligt större tonomfång och kan, utan att använda filter eller utan tidsödande avancerad bildbehandling i efterhand, erhålla bilder med täckning även i de djupaste skuggor eller i ljusa högdagrar. Många gånger kan detta rädda, eller betydligt förbättra, bilder som är allt för kontrastrika. Nedan några enkla exempel på denna teknik. Flera HDR-bilder finns under Månadens bilder/januari
 

 

                
 

   Utan HDR-teknik

   Med HDR-teknik  

 

     
     Utan HDR-teknik    Med HDR-teknik