Ringmärkt taigasångare - Torhamns udde

Foto: Tony Svensson
Varje år ringmärker vi tusentals fåglar på Torhamns fågelstation. Ibland blir det något alldeles extra. Taigasångaren på bilder hör hemma i den sibiriska barrskogen men har råkat hamna i Blekinge p.g.a. felnavigering. Den är dock årlig i landet.

 

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.