Uppflog av dykänder
Här lyfter en flock vigg och bergänder, skrämda av en jagande havsörn.

Foto: Tony Svensson

 

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.