Havsörn 1
Jag stod ett par timmar vid Sandhamn och studerade hur havsörnarna kom och jagade
 bland de stora flockarna av vigg och bergänder


Foto: Tony Svensson

 

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.