Salskraken är en ovanlig syn i stora delar av landet. Den häckar bara längst uppe i norr och övervintrar i södra Sverige. Här i Blekinge, där det alltid finns öppet vatten i, eller strax utanför, skärgårdarna är det en ganska vanlig syn på vintern. Man kan ibland få se flockar på uppåt hundra individer av denna otroligt vackra and. 

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.