Ejderskådare

I slutet av mars och början på april är det dags för det stora skådespelet när hundratusentals ejdrar drar förbi den blekingska kusten.

Enligt Upphovrättslagen är bilder skyddade både i Sverige och internationellt.
Använd aldrig bilder utan tillstånd av
Pelican Fototjänst.

Pictures are protected by Swedish and international laws.
Never use pictures without permission from
Pelican Fototjänst.